TARİHÇE

TOBB ETÜ Hukuk Topluluğu Tüzüğünde belirtilen amacı itibariyle; hukukun değişen ve gelişen yapısına uygun olarak ve hukukla ilişkili diğer bilim dallarını da dikkate alarak yapılan faaliyetlerle üyelerini geliştirmek ve özgün bir hukuk ortamı oluşturarak Türk Hukuk Camiasında saygın bir yere sahip olmak olan Hukuk öğrencilerinin faydalandığı bir kuruluş olarak 2013 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde kurulmuştur.

2009 yılında eğitim-öğretim hayatına başlayan TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi öğrencileri kendi gelişimlerini tamamlamak ve bir nevi dayanışma olgusunu güçlü tutmak maksadıyla topluluğun temellerini atmıştır.

Hukukçunun yalnızca Amfilerde eğitimini tamamlayamayacağını bilen TOBB ETÜ Hukuk Topluluğu üyeleri kuruluşundan bu yana 10’dan fazla büyük çapta akademik sempozyum düzenlemiş, üyelerinin akademik gelişimi için spesifik konularda 50’ye yakın buluşma organize etmiş, ortalama 700 katılımcıyla gerçekleşen 4 Hukukta Kariyer Günleri etkinliği meydana getirmiş ve birçok kültürel-sanatsal faaliyetlerle beraber sosyal sorumluluk projelerinde her zaman ön sıralarda yer almıştır.

Üyelerinin fakülte içerisindeki gereksinimlerini karşılamak için Oryantasyon, Ortak Eğitim seminerleri düzenleyen Hukuk Topluluğu, TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Dekanlığının yardımlarıyla birlikte birçok güzel işe imza atmıştır.

Ayrıca dönemlik (3 aylık) Tüze Hukuk Dergisi adı altında basılı yayın çıkaran ETUHUKUK etkinliklerine kesintisiz devam etmektedir.

VİZYONUMUZ

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Topluluğu’nun birincil amacı genç hukukçuların meslek ahlakı ve hukukun evrensel ilkelerini benimsemesine olanak sağlamak bunun yanında kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilecek organizasyonlarla yetkin bir şekilde  hayata atılmalarına yardımcı olmaktır

MİSYONUMUZ

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Topluluğu yetkin hukukçunun her şeyden önce çevresine duyarlı bir insan olması gerektiğine inanır. Bu kapsamda toplumda dezavantajlı olan kesimlere mümkün olduğunca yardım etmeyi görevlerinden biri olarak addetmiştir.

Bir hukukçunun yetkinliğini ortaya koyan en önemli özellikler hukuku anlayabilmesi ve maddi hukuka hakim olmasıdır. Bu esasa binaen TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Topluluğu hukuk düşüncesini gelişmesine ve etik değerleri benimsemesine katkıda bulunmak adına hukuk üstatlarıyla buluşmalar düzenlemeye özen göstermekte ve maddi hukukta gerçekleşen güncel değişiklikleri ve gelişmeleri yakından takip ederek bu konularda uzman hukukçuların bilgileri ışığında genç hukukçuları aydınlatmak adına sempozyumlar düzenlemektedir. Bunların yanı sıra toplumsal sorunları hukuk düzleminde ele alarak konu hakkında farklı görüşleri bir araya getirip sorunları anlamak TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Topluluğu’nun bir diğer önemli görevidir.