Etü Kariyer: Ulusal veya uluslararası çapta akademik çalışma veya projelerin takip edildiği, tasarlandığı veya uygulandığı çalışma grubudur. Kariyer Günleri, Hukukçusu Olmak, Sempozyum gibi etkinliklerin düzenlenmesinden sorumludur.

Etü Kültür-Sanat: Fakülte mensuplarının kültürel ve sanatsal birikimlerinin geliştirilmesi adına her türlü çalışma, proje ya da kampanyayı hayata geçirmeyle görevli ve yetkili çalışma grubudur. Sinema, Tiyatro etkinlikleri, Kitap okuma ve yorumlama etkinlikleri yapmak ve Topluluğun Resmi Yayın Organı olan Tüze Hukuk Dergisi’nin düzenli olarak her akademik yarı yılda bir sayı olarak çıkarılmasını sağlar. Çalışma grubundan sorumlu üye derginin editörüdür. Gerekli gördüğü takdirde Topluluk Başkanı aktif üyeler arasından Editör seçebilir.

Etü Mali: Topluluk’un bütçe ve mali tablolarını oluşturmakla ve bu konuda denetim kuruluna rapor vermekle görevli; etkinliklere finansman sağlamak için sponsorluk çalışmaları yapmakla sorumlu çalışma grubudur.

Etü Medya: Topluluk faaliyetlerinin tanıtım ve duyurusunu gerçekleştirme ve sosyal medyada tanınan ulusal çapta bir topluluk imajını kurmakla ve korumakla görevli ve yetkili çalışma grubudur. YouTube, İnstagram, Twitter gibi sosyal medya hesaplarının aktif olarak kullanılmasından sorumludur.

Etü Organizasyon: Topluluk üyelerinin sosyal yaşantısında düzenli aralıklarla bir arada bulunmasını sağlamakla görevli ve yetkili çalışma grubudur. Şehir dışı gezileri, yemek ve kahvaltıları düzenler.

Etü Proje: Yeni gelecek projelerin değerlendirilmesi ve hayata geçirilmesi, ulusal ve uluslararası çapta yarışmalara katılım gruplarının oluşturulması ve ortak çalışma yapmasının sağlanmasıyla görevli ve yetkili çalışma grubudur.

Etü İletişim: Topluluk’u temsil eden değerlerin veya simgelerin, Fakülte mensuplarının günlük yaşantılarına taşınması adına çeşitli kullanım araçlarının üretimine aracılık etmeyle görevli ve yetkili; aynı zamanda topluluğun bölgesel ağını güçlendirmekle ilgili projeleri üretmekle sorumlu çalışma grubudur.

Etü Sorumluluk: Fakülte mensuplarının sosyal sorumluluklarını yerine getirebilmeleri adına her türlü sosyal sorumluluk projesini veya faaliyetini takip etmek, tasarlamak, oluşturmak veya uygulamakla görevli ve yetkili çalışma grubudur. Ziyaretler ve yardımların planlanmasından ve gerçekleştirilmesinden sorumludur.