Ceza Muhakemesinde Güncel Gelişmeler Sempozyumu:

12 Şubat 2015 tarihinde yapmış olduğumuz Ceza Muhakemesinde Güncel Gelişmeler Sempozyumu’nda hedefimiz Ceza Muhakemesi Kanunu’nda gerçekleşen değişiklikler hakkında değerli hocalarımızın görüşlerini alarak güncel gelişmeler hakkında fikir sahibi olmak ve Ceza Hukuku alanında muhakeme yeteneğimizi geliştirmekti. Prof. Dr. Muharrem Özen’in başkanlığında Prof. Timur Demirbaş, Prof. Dr. Nur Centel, Doç. Dr. Tuğrul Katoğlu ve Doç. Dr. Devrim Güngör’ün katılımı ile ilk sempozyumumuza imza attık.

Türkiye-Kore Ortak Sempozyumu:

13 Mayıs 2015 tarihinde Kore Büyükelçiliği ile işbirliği içinde hazırlamış olduğumuz etkinliğimizde Kore’nin başta ekonomisi olmak üzere kültürü, hukuk anlayışı ve daha birçok konu hakkında bilgi sahibi olduk. Samimi bir sohbet havasında geçen sempozyumumuza Kore’nin mutfağı ve müziği de ayrı bir renk kattı.

Hukuk Kliniği Tanıtım Toplantısı:

2014 – 2015 eğitim öğretim yılında başlamış olan Hukuk Kliniği projemiz öğrencilerin teorik olarak öğrendikleri bilgileri pratiğe dökmelerini sağlayan bir projedir. Gönüllü öğrenciler iki haftada bir belirlenen ceza infaz kurumuna giderek mahkûmlardan hukuki sorular almakta, iki hafta boyunca araştırıp cevapları raporlara dökmekte ve mahkûmlara cevapları kendileri izah etmektedir. Raporlarla oldukça sistemli bir biçimde işleyen sistemde, öğrencilerin mahkûmlarla iletişim halinde olması mesleğe atılmadan sistemin işleyişini görmelerini sağlamaktadır. Hukuk Kliniği projesi öğrencilerin uygulamayı öğrenmesinin yanı sıra aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi görevi de görmektedir. Ayrıca öğrenciler ortak eğitimde gördükleriyle birlikte cezaevinde de infaz hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar.

Hukuk Kliniği Projemizi tanıtmak ve proje kapsamında yaşadığımız deneyimleri aktarmak amacıyla 18 Ekim 2015’tebir tanıtım toplantısı gerçekleştirdik. Toplantı aralarında Ankara Baro Başkanı Avukat Hakan Canduran ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım’ın bulunduğu Ankara Barosu ve Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğünden de temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Hukuk Kliniği Projesi kapsamında neler yapıldı, nasıl geri dönütler alındı ve daha neler yapılabileceği konuşuldu. Ayrıca toplantıda projede gönüllü olarak çalışan arkadaşlarımızda geleceğin hukukçuları olarak kendi bakış açılarıyla deneyimlerini paylaştılar.

Mevzuattan Fazlası:

12 Şubat 2016 tarihinde Avukat Gönenç Gürkaynak’ı ağırladığımız söyleşimizde kendisinin hem başarılı bir avukat olarak hem de bir akademisyen olarak deneyimlerini bizlerle paylaştı. Bu kapsamda doğru bilinen yanlışları, genç hukukçuları alacağı kararlarda neleri gözden geçirmesi gerektiğini, hangi yol seçilirse seçilsin yetkin bir hukukçu olmak için uygulama ve doktrinin yakından takip edilmesini ve bundan başka nelerin yapılması gerekeceğini, etik değerlerden hiçbir surette ayrılmamanın önemini vurgulayan Gürkaynak, aynı zamanda hukukçu kimliği dışında bir insan olarak hukuka ve hayata karşı izlenimlerini bizlerle paylaştı.

Hukukçusu Olmak Etkinlikleri:

Hukukçusu Olmak etkinlikleri kapsamında alanından uzman hukukçuları ve diğer lisans dallarından akademisyenleri, avukatları ve diğer meslek dallarından uzmanları okulumuzda ağırladık. Şimdiye değin Hukuk ve İktisat, Hukukun Ekonomik Analizi, Bilişim Hukuku, Spor Hukuku, Enerji Hukuku, Marka Hukuku, Arabuluculuk Hukuku konularında buluşmalar düzenledik. Bu etkinliklerimi halen devam etmektedir.